ЛИНГВАФАН е акредитиран центар за странски јазици, член и основач на MAQS
(Македонска асоцијација за квалитет во наставата по странски јазици).
Асоцијативна членка на EAQUALS (Европската асоцијација за квалитет
во наставата по странски јазици).

Основан во 1990 год., со седиште во Скопје, со простории на три локации:

1. Аеродром: 02/2446 – 227

2. Центар: 02/3117 – 386

3. Тафталиџе 2: 02/3078 – 969

ЛингваФан