Контакт

1. Училиште Аеродром: 02/2446 – 227

2. Училипте  Центар: 02/3117 – 386

3. Училиште Тафталиџе 2: 02/3078 – 969