Аеродром | Центар | Тафталиџе 2 | Тел. : 070/221-216

УПИСИТЕ ЗА СЕМЕСТАР 2016/2017 СЕ ВО ТЕК!!!

Контактирајте не!

КОЈА Е НАШАТА ДЕЈНОСТ:

Општи курсеви по:
– АНГЛИСКИ, ГЕРМАНСКИ, АЛБАНСКИ, ГРЧКИ, ФРАНЦУСКИ, ИТАЛЈАНСКИ, ТУРСКИ, ШПАНСКИ, СЛОВЕНЕЧКИ, ШВЕДСКИ, РУСКИ и МАКЕДОНСКИ ЗА СТРАНЦИ;
– Забавиште на англиски јазик за деца од предучилишна возраст;
– Македонски за странци; read more…

КОИ СМЕ НИЕ:

ЛИНГВАФАН е акредитиран центар за странски јазици, член и основач на MAQS
(Македонска асоцијација за квалитет во наставата по странски јазици).
Асоцијативна членка на EAQUALS (Европската асоцијација за квалитет
во наставата по странски јазици). read more…

„Парола некоја“ – автор

Локации

Контакт телефон:
1. Аеродром: 02/2446 – 227
2. Центар: 02/3117 – 386
3. Тафталиџе 2: 02/3078 – 969

Адреса:

Aerodrom

Centar

Taftalidze 2