ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

  • Германскиот јазик го зборуваат повеќе од 90 милиони луѓе, а службен јазик е во Германија, Австрија, Швајцарија, Лихтенштајн и Луксембург.
  • Германскиот е најраспространет мајчин јазик во Европа.
  • Многу меѓународни компании имаат седиште во Германија, затоа познавањето на германскиот јазик ја зголемува Вашата шанса за вработување во Германија.
  • Познавањето на германскиот јазик Ви овозможува студирање на некои од најпрестижните европски универзитети.