Други јазици

Започнаа новите уписи  2017/2018-та за групите по сите останати јазици , за сите возрасти и степени !

  • АЛБАНСКИ ЈАЗИК
  • ГРЧКИ ЈАЗИК
  • ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
  • ШВЕДСКИ ЈАЗИК
  • РУСКИ ЈАЗИК
  • СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК
  • ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
  • ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК
  • ШПАНСКИ ЈАЗИК

Уписот трае до 01.10.2017 год.

ПРОМОТИВЕН ПОПУСТ ЗА СИТЕ НОВОЗАПИШАНИ КАНДИДАТИ од 20% на ПРВАТА МЕСЕЧНА РАТА !!!

ЛингваФан