webdizajn

Основи на HTML/CSS и Веб дизајн

Основна обука за деца и тинејџери (10-18 год)

Содржина на основаната обука за Веб дизајн

 • Основно ниво на HTML
 • Основно ниво на стилскиот јазик CSS
 • Распоред на веб страницата и основни елементи
 • Внесување содржини на страната: текст, слики, видеа
 • Типографија
 • Работа со бои фонтови и текстови
 • Практични вежби

(Времетраење 30h, еднаш неделно по 90 мин)

 

Напредна обука HTML/CSS и Веб дизајн

На напредната обука учениците ќе стекнат доволно знаење, за да изработат своја сопствена, едноставна ВЕБ страна, како  и вметнување на  едноставен Javascript.

Содржина на курсот:

 • Напредно ниво на HTML I CSS
 • Анимации на веб страна
 • Напредни и повеќе вгнездени структури на веб страници,
 • Стрингови
 • Низи
 • Објекти
 • Услови и циклуси
 • Вметнување на едноставен JavaScript код во HTML страница
 • Дебагирање и техники на барање на грешки

(Времетраење 30h, еднаш неделно по 90 мин)

Инфо : 076 748848

 

ЛингваФан