Достигни ново ниво на ИЗВОНРЕДНОСТ?

Од своите почетоци во 1990 год. па досега, Лингвафан како училиште за странски јазици и компјутери ги поместува границите; почнувајки со методот на комуникација како модел на работа во учењето и наставата до грижата за учениците и вработените во училиштето.

Прочитај повеќе