Изгради ЗНАЕЊЕ !

Поради постојаните и брзи промени со кои сме опкружени, доживотното учење е поважно и понеопходно од кога било досега. Бидејќи поединецот е во центарот на Лингвафан, ние го негуваме овој пристап кон учењето и подучувањето. Со учење и инвестирање во себе, градиме ново знаење, но и нов свет.

Прочитај повеќе

Достигни ново ниво на ИЗВОНРЕДНОСТ?

Од своите почетоци во 1990 год. па досега, Лингвафан како училиште за странски јазици и компјутери ги поместува границите; почнувајки со методот на комуникација како модел на работа во учењето и наставата до грижата за учениците и вработените во училиштето.

Прочитај повеќе