КОЈА Е НАШАТА ДЕЈНОСТ:

КОЈА Е НАШАТА ДЕЈНОСТ:

Општи курсеви по:
– АНГЛИСКИ, ГЕРМАНСКИ, АЛБАНСКИ, ГРЧКИ, ФРАНЦУСКИ, ИТАЛЈАНСКИ, ТУРСКИ, ШПАНСКИ, СЛОВЕНЕЧКИ, ШВЕДСКИ, РУСКИ и МАКЕДОНСКИ ЗА СТРАНЦИ;
– Забавиште на англиски јазик за деца од предучилишна возраст;
– Македонски за странци;
– Јазично тестирање и сертификација;
– Специјализирани курсеви по странски јазици
прилагодени на барањата на клиентите и јазичното ниво;
– Викенд курсеви;
– Преводи и конференциски преводи;
– Индивидуални јазични курсеви (еден на еден);
– Курсеви во простории на клиентите;
– Подготвителни курсеви за меѓународни испити;
– Јазично тестирање за издавање потврди.

КОИ СМЕ НИЕ:

КОИ СМЕ НИЕ:

ЛИНГВАФАН е акредитиран центар за странски јазици, член и основач на MAQS
(Македонска асоцијација за квалитет во наставата по странски јазици).
Асоцијативна членка на EAQUALS (Европската асоцијација за квалитет
во наставата по странски јазици).

Основан во 1990 год., со седиште во Скопје, со простории на три локации:

1. Аеродром: 02/2446 – 227

2. Центар: 02/3117 – 386

3. Тафталиџе 2: 02/3078 – 969

ЛингваФан