Курсевите ,Македонски за странци, се организираат според потребите на слушателите.

Нудиме курсеви во мали групи (од 5 до 10 слушатели), како и индивидуална настава.

ЛингваФан