Нaшето училиште организира ПОДГОТВИТЕЛНА НАСТАВА за полагање на следните меѓународни испити по англиски јазик:

 • YLE (Cambridge Young Learners English Tests) – ниво А1 за деца
 • КЕТ (Key English Test) – ниво А2
 • РЕТ (Preliminary English Test) – ниво В1
 • IELTS (International English Language Testing System),меѓународен влезен тест на универзитетите во Европа, Австралија И Нов Зеланд
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language), меѓународен влезен тест на универзитетите во САД И Канада.
 • TOEIC (Test of English for International Communication)
 • FCE (First Certificate in English) – Б2 ниво според CEFR(Common European Framework of Reference for Languages ), меѓународен испит кој го изработува Универзитетот во Кембриџ
 • CAE (Certificate of Advanced English) – Ц1 ниво според CEFR
 • CPE (Certificate of Proficiency in English) – Ц2 ниво според CEFR
 • BEC (Business English Certificate) – Б1-Ц1 нивоа според CEFR

 

IELTS Academic /General подготвителен курс(за студенти кои сакаат да студираат во странство или да аплицираат за работна виза)

 • IELTS Academic Траење: 11 недели 2 x 90 мин. (или интезивен курс од 7 недели 3 x 90 мин.)
 • IELTS General Траење: 10 недели 2 x 90 мин. (или интезивен курс од 7 недели 3 x 90 мин.)

TOEFL ИНТЕНЗИВЕН/ РЕДОВЕН (за студенти кои сакаат да студираат во странство или да аплицираат за работна виза)

 • TOEFL интензивен Траење: 6 недели 3 x 90 мин.
 • TOEFL  редовен Траење: 10 недели 2 x 90 мин

BULATS/ РЕДОВЕН 

 •  Траење: 6 недели 2 x 90 мин.

 

 

ЛингваФан