Нашето училиште врши ПОДГОТОВКА за полагање на меѓународниот испит по германски јазик – TestDaf

TestDaF на скалата на Заедничката европска референтна рамка за јазици, е јазичен испит на повисоко ниво.

Скалата  предвидува шест нивоа, а тој ги опфаќа нивоата од Б2 до Ц1 и претставува јазична потврда за прием на факултетите којашто е призната од сите нив.

ЛингваФан