Во нашиот центар вршиме писмени и стручни преводи за следните јазици : англиски, германски, грчки, француски, албански, бугарски, турски, руски, словенечки, хрватски, босански итн.

Преводите ги вршат овластени судски преведувачи со долгогодишно искуство.

Области во кои преведуваме: медицина, градежништво, архитектура, финасии, информатика, право, туризам и угостителство, религија, кулинарство итн.

Гарантираме стручен и навремен превод.

 

ЛингваФан