Во изминатиот период нашиот центар одржуваше јазични курсеви за еминентни клиенти и тоа:

 • Јавно претпријатие за патишта
 • Фонд за патишта
 • Завод за испитување на материјали и конструкции
 • РЦУК – Македонија
 • Агенција за вработување
 • Johnson Metthey
 • Катастар на Македонија
 • Амбасада на Кралството Холандија
 • Амбасада на Кралството Норвешка
 • МНР
 • Воена академија
 • Министерство за локална самоуправа
 • Министерство за евроинтеграции
 • Меѓународен црвен крст на Македонија
 • ФАМОС, Скопје
 • Општина Центар – Скопје
 • Општина Аеродром , Скопје
 • Агенција за планирање на просторот
 • SEAVUS
 • и други
ЛингваФан