Нудиме специјализирани курсеви за компаниите, а тоа е најдобрата инвестиција за Вашите вработени. Експертскиот тим на нашето училиште, ќе дизајнира курс кој ги задоволува потребите на Вашиот бизнис. На тој начин ќе обезбедите подобар деловен успех на националниот и меѓународниот пазар.

За разлика од курсевите кои се организираат за физичките лица, а кои ги реализираме според јазичните програми создадени врз основа на долгогодишно професионално и јазично искуство и по европската рамка Eaquals, ние креираме специјализирани јазични програми за нашите правни клиенти кои ги задоволуваат потребите на бизнисот. На овој начин, Vашите вработени нема да губат време на курсот за учење неважни содржини, туку ќе изградат јазичните вештини неопходни за секојдневниот бизнис.

Контактирајте не на 070 221216, за да креираме курс, специјализиран за Вашата компанија !