Дигитални вештини, Лингвафан е оддел кој е креиран во рамките на Лингвафан и е посветен на компјутерска едукација на деца, млади и возрасни од 1999 год.

Нашите курсеви се дизајнирани така што сите учесници за кратко време ги добиваат сите адекватни знаења за оптимална работа на компјутери, а цените на обуките и курсевите поврзани со компјутери, програмирање, веб и графички дизајн, анимација се меѓу најприфатливи во целата околина. Нашите предавачи ги имаат сите потребни дипломи и сертификати за обука, а зад себе имаат и долгогодишно искуство, со што се квалификувани како најдобри!