Специјализираните курсеви во нашето училиште – English for Special Purpose се наменети на стручњаци од различни области како : медицинари, правници, банкари, архитекти, градежници, туристички работници, секретарки итн.

Курсевите може да се прилагодат на Вашите потреби и да се организираат во Вашите или нашите простории по потреба.

 

ЛингваФан