ТУРСКИ ЈАЗИК

Турскиот јазик го зборуваат околу 63 милиони луѓе ширум светот. Најмногу е зборуван во Турција и Кипар, но и во останатите балкански држави.

Неговата застапеност е значајна и во европските држави, особено во Германија.

 

ЛингваФан