НАСТАВАТА ЗАПОЧНУВА  НА 13-ти Септември 2017-та !!!

 

ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИ КУРСЕВИ

Пријавувањето и запишувањето на слушателите за курсевите по англиски јазик и други странски јазици за деца и младинци се врши во периодот од 23-ти август до 20-ти септември 2017.

Пријавувањето и запишувањето на слушателите за курсевите по англиски јазик и други странски јазици за возрасни се врши во периодот од 23-ти август до 20-ти септември (за зимскиот семестар) и од 15 јануари до 10 февруари (за летниот семестар), oдносно преку целата година според најавениот интерес и барања од групи и институции.

УПИСИТЕ за возрасни се отворени преку целата година, според најавениот интерес и барање од клиенти. 

Пријавувањето на слушателите се врши на еден од следните начини:

(а) Со јавување на еден од претходно наведените телефони на Центарот;

(б) Со доаѓање во просториите на Центарот на една од наведените локации;

(в) Со пријавување на  e-mail адресата на Центарот. lingvafan@yahoo.com или ОНЛИНЕ на нашата web страна.

Потоа, запишувањето се врши на начин утврден со Правилникот за настава на ЛИНГВАФАН.

Работно време: 

Понеделник – Петок од 16.00 h до 21:00 h.


Тел: Аеродром 2446227 ; Центар 3117386  ; Тафталиџе 2 3078969
Дежурен телефон: 070221216

e-mail: lingvafan@yahoo.com

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Слушателите можат да одберат еден од следните начини на плаќање:

  • во целост, на почетокот на учебната година, односно семестарот или почетокот на наставата на курсот, ВО ГОТОВО СО ПОПУСТ ОД 10%;
  • во целост, со фактура;
  • во еднакви месечни рати во тек на наставата за редовните јазични курсеви;
  • во  почетокот и средината на курсот за интензивните јазични курсеви

Предвидената сума за посетување на наставата на одделен јазичен курс  треба да биде уплатена во целост пред полагањето на завршниот испит (тест) за проверка на знаењата.

За повеќе слушатели од исто семејство следува попуст од 10% на вкупниот износ.

Можни се и други промотивни попусти.

ЛингваФан